Résultats de la recherche 4
Behoren


Dates de la recherche

Citations trouvées 309          Langue néerlandais
Documents rapportés 50 Octets traités 846.603
Documents considérés 64 Durée 05:35 min:sec
Pages correspondantes
selon le moteur de recherche
111.423 Heure et date 19:54:22 04-22-2001
 Imprimer 

Cliquez sur une citation pour la sélectionner; cliquez de nouveau pour la désélectionner.

Sélectionner les éléments à afficher
    Citations sélectionnées  Dates des documents Invertir sélections
    Citations non sélectionnées  Liens aux documents
    Notes  Dates de la recherche


Document 1, 641 mots, 12.113 octets, 3 citations :
"BASIC Stamps, BASIC Stamp microcontrollers,"

 << Retour au début      Suivant > 
BASIC Stamps, BASIC Stamp microcontrollers
http://www.antratek.nl/Parallax_Stamps.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

BASIC Stamps, BASIC Stamp microcontrollers BASIC Stamp microcontrollers De BASIC Stamps
behoren met recht tot de succesnummers van de firma Parallax Inc. Deze minicontrollers, die te programmeren zijn in de door iedereen te begrijpen BASIC-taal, bieden
 Annoter cette citation 

Document 2, 1.048 mots, 9.103 octets, 6 citations :
"Hypnotica, sedativa, anxiolytica, antidepressiva, centrale stimulantia,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Hypnotica, sedativa, anxiolytica, antidepressiva, centrale stimulantia
http://www.zuper.com/veerle/compendium/lexotan.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

anxiolytica, antidepressiva, centrale stimulantia Vorm, toedieningswijze en verpakkingen: Gegroefde tabletten met 3 mg Gegroefde tabletten met 6 mg Gegroefde tabletten met 12 mg Eigenschappen: Lexotan
behoort tot de klasse van de benzodiazepines. Benzodiazepines hebben anxiolytische, hypnosedatieve, myorelaxerende en anticovulsieve eigenschappen. De diverse effecten van benzodiazepines zijn het gevolg van de versterking
 Annoter cette citation 

Document 3, 5.864 mots, 50.175 octets, 6 citations :
" AB-DLO THEMA 3 HOOFDSTUK 4 hfdst4.htm ,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
AB-DLO THEMA 3 HOOFDSTUK 4 hfdst4.htm
http://www.bib.wau.nl/ep/ab_dlo/thema3/hfdst4.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

onas spp.) en specifieke fungiciden tegen Oömyceten ( Phytophthora infestans en P. erythroseptica ) en R. solani , waardoor een brede inzetbaarbeid van V. biguttatum tot de mogelijkheden
behoort (Van den Boogert & Kastelein, 1994). Onderzoek aan V. biguttatum op IPO-DLO heeft aangetoond dat zeker twee toepassingen perspectief bieden a) in de pootaardappelteelt tegen
 Annoter cette citation 

Document 4, 311 mots, 3.201 octets, 3 citations :
"wlkmnask,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
wlkmnask
http://home.svm.nl/natwet/nask/m-start.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

en andere interesante sites. Ik zet er ook soms bestanden op die behandeld kunnen worden in 3 havo/vwo maar die niet tot de basisvorming
behoren. Zulke zaken kunnen ook toepasbaar zijn in vmbo bovenbouw. Via de mailinglist wordt U hiervan op de hoogte gehouden. Voorwaarden : De beheerder gaat er vanuit
 Annoter cette citation 

Document 5, 646 mots, 9.289 octets, 6 citations :
"Nieuwe digitale media en cultuur,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Nieuwe digitale media en cultuur
http://www.let.ruu.nl/tftv/Nieuwe_Media/structuur.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 2

4 C blok 5: nieuwe media en het auteursrecht 4 B television as new medium: from telectroscope to adaptive agents 4 B De cursussen die
behoren tot het kerndomein kunnen we onderscheiden in drie categorieën: eenmalig aangeboden cursussen de verbeelding van ruimte en tijd in theater en media Interactieve media als
 Annoter cette citation 
hand (afhankelijk van de opleiding van waaruit de specialisatie Nieuwe media en digitale cultuur wordt gevolgd). Duidelijk moge zijn dat allerlei varianten tot de mogelijkheden
behoren; lang niet alle kunnen echter binnen vier jaar studie worden afgerond. De keuze van de variant hangt vanzelfsprekend samen met het soort van onderzoek waarin
 Annoter cette citation 

Document 6, 624 mots, 4.810 octets, 6 citations :
"Discovery Dome Vossemeren,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Discovery Dome Vossemeren
http://www.dakweb.nl/rb/99-2/99-2-8.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

die de organisatie van dit project tot in de kleinste details heeft voorbereid." Dakopbouw Gezien de aanwezigheid van de tropische tuin en het vochtige binnenklimaat
behoort het gebouw tot binnenklimaatklasse IV. De dakconstructie is opgebouwd uit een houten draagstructuur van gebogen spanten en liggers die bedekt zijn met metalen profielplaten. Het
 Annoter cette citation 

Document 7, 1.847 mots, 14.255 octets, 6 citations :
"Carros - VIP - Corneille en de Alfa 156 2.5 V6 24V,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Carros - VIP - Corneille en de Alfa 156 2.5 V6 24V
http://www.carros.nl/carros/3_98/vip.shtml
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

we hebben géén ruzie"), Fuchs ("Over tien jaar weet niemand meer wie dat was") en Dibbets ("Die man heeft me ooit een hoer genoemd; waarschijnlijk
behoort hij tot een klein kringetje verzuurde klootzakken"). Ook het onderwerp Italië veroorzaakt bij de schilder de nodige gemoedsbewegingen. "Ach, Italië, ik hou van dat land,
 Annoter cette citation 

Document 8, 2.258 mots, 16.549 octets, 3 citations :
"Hersteld Apostolische Zendingkerk.ELIA en de weduwe van Zarfath,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Hersteld Apostolische Zendingkerk.ELIA en de weduwe van Zarfath
http://home.wxs.nl/%7Ehazk/zarfath.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

deze weduwe, zij moest het Woord van Elia geloven. Zó is het bij ons; ons geloof wordt gevraagd, en, willen wij tot die uitverkoren gemeente
behoren waar het Apostolische Getuigenis kan inwonen, dan dienen wij óók het geloof te tonen als die weduwe te Zarfath. Dít is de toetssteen om te
 Annoter cette citation 

Document 9, 413 mots, 4.002 octets, 6 citations :
"Paddestoelen,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Paddestoelen
http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED1437.HTM
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 2

Paddestoelen Paddestoelen Paddestoelen
behoren tot de zwammen of schimmels, en daarmee tot het plantenrijk. Er zijn twee grote groepen paddestoelen: in de eerste plaats de zakjeszwammen en in de
 Annoter cette citation 
het plantenrijk. Er zijn twee grote groepen paddestoelen: in de eerste plaats de zakjeszwammen en in de tweede plaats de steeltjeszwammen, waartoe de meeste hoedzwammen
behoren. Paddestoelen kennen enkele manieren van leven. Ten eerste zijn er de echte opruimers die voorkomen op dood organisch materiaal (de saprofytische soorten). Daarnaast zijn er
 Annoter cette citation 

Document 10, 4.166 mots, 46.841 octets, 3 citations :
"Provinciaal blad nummer 55 van 1997,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Provinciaal blad nummer 55 van 1997
http://www.drenthe.nl/sis/overst/prov-blad/1997/55-1997.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

zelf bepalen op welke meest economische wijze hij de vervoersvoorziening gestalte geeft. Vormen van openbaar vervoer waarvoor de reiziger zich van te voren moet aanmelden
behoren daarbij tot de mogelijkheden. Uitbreiding en beperking van voorzieningen leiden per provincie per vervoerder per saldo tot minimaal een gelijk niveau, gemeten naar zowel dienstregelingskilometers
 Annoter cette citation 

Document 11, 2.371 mots, 18.960 octets, 50 citations :
"P.J.H. Baudet - Groepentheoretische Onderzoekingen,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
P.J.H. Baudet - Groepentheoretische Onderzoekingen
http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/bronnen/pbaudet3-II.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 5

S slechts op ééne wijze in een andere door post- (prae-) multiplicatie kan worden overgevoerd. Bovendien bevat het stelsel minstens ééne operatie, daar E ertoe
behoort. De operaties A, B, .... vormen dus eene groep (n°. 6 XIV). 8. Stelsels van Cauchy. Deelers van eene groep. Wij zeggen, dat een stelsel operaties
 Annoter cette citation 
deel van NA is. Zij thans B 1 eene willekeurige operatie van N en toonen wij aan, dat deze in NA voorkomt. B 1 A
behoort klaarblijkelijk tot N. Zij B 1 A = B 2 . Het stelsel NA -1 bevat dan de operatie B 2 A -1 = B 1 , en is
 Annoter cette citation 
B 2 . Het stelsel NA -1 bevat dan de operatie B 2 A -1 = B 1 , en is dientengevolge een deel van N. Maar dan
behoort ook B 1 A -1 tot N. Hieruit volgt, dat (B 1 A -1 )A = B 1 eene operatie van het stelsel NA is. Voor
 Annoter cette citation 
elk systeem een nevenstelsel van L is. Hiertoe bewijzen we: VI. Behooren alle operaties van een C-stelsel L tot een C-stelsel N, dan
behoort elk willekeurige operatie van N tot juist één nevenstelsel L, dat deel van N is. [pag. 22] Zij A een willekeurige operatie van N, D
 Annoter cette citation 
stelsel MX zal samenvallen met MA, omdat het er de operatie D mede gemeen heeft (IV). Evenzoo valt NX samen met NB. Het stelsel LX
behoort tot MX en tot NX, zoodat we reeds hebben aangetoond, dat de verzameling der aan MA en NB gemeenschappelijke operaties het stelsel LX tot deel
 Annoter cette citation 

Terme de recherche 7, "behooren", citations: 5

twee willekeurige operaties van N beduiden, en als A eene willekeurige operatie is, de operaties B 1 A, B 2 A òf beide tot N
behooren, òf geen van beide van N deel uitmaken. Ter bekorting zal in 't vervolg een stelsel van Cauchy veelal als C-stelsel aangeduid worden. Uit
 Annoter cette citation 
het geval met N en NBA -1 . Uit II volgt dan echter N = NBA -1 , waaruit men door postmultiplicatie met A afleidt: NA = NB. V.
Behooren de operaties van een stelsel L alle tot een C-stelsel N, en heeft LA met N minstens eene operatie gemeen, dan maken alle operaties
 Annoter cette citation 
LA deel uit van N. Het stelsel NA heeft met N minstens ééne operatie gemeen, en is er dus mede identiek. De operaties van LA
behooren alle tot NA en dus ook tot N. De laatste eigenschap geeft aanleiding tot de volgende beschouwing. Hierbij voeren we dit spraakgebruik in: is N
 Annoter cette citation 
N is, dan kan men de operaties van N zoodanig in systemen groepeeren, dat elk systeem een nevenstelsel van L is. Hiertoe bewijzen we: VI.
Behooren alle operaties van een C-stelsel L tot een C-stelsel N, dan behoort elk willekeurige operatie van N tot juist één nevenstelsel L, dat
 Annoter cette citation 
nevenstelsel LY van L de operatie bevat, heeft men krachtens IV: LY = LX. Uit V volgt nog, dat de operaties van LX alle tot N
behooren. Hieruit blijkt de mogelijkheid der bedoelde groepeering tot systeemen. Wij zeggen, dat hierdoor het C-stelsel N ontwikkeld is volgens de nevenstelsels van L, en
 Annoter cette citation 

Document 12, 522 mots, 10.698 octets, 3 citations :
"-- Detailhandel in woningtextiel, woninginrichting en vloerbedekking, beschrijving,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
-- Detailhandel in woningtextiel, woninginrichting en vloerbedekking, beschrijving
http://www.mkbnet.nl/diensten/mkbpunt/teksten/detailhandel_52442_b.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

in twee groepen winkels: de woningtextielzaken (incl. vloerbedekking) en de gemengde zaken. Laatstgenoemde bedrijven verkopen zowel meubels als woningtextiel. Ook woonwarenhuizen als IKEA en Habitat
behoren hiertoe. Ongeveer een kwart van de vestigingen maakt deel uit van een filiaalonderneming, zoals bijvoorbeeld Leen Bakker, Kwantum en IKEA. Ongeveer een derde van de
 Annoter cette citation 

Document 13, 257 mots, 3.696 octets, 3 citations :
"leuke humor. De spermabank,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
leuke humor. De spermabank
http://home2.freegates.be/jokke-homepage/funfiles/spermabank.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

beroep moeten doen op krachtige, kerngezonde sperma-donors. Uit doorgaans welingelichte bron hebben wij vernomen dat U mogelijk tot het ras der elite-spermavoortbrengers zoudt
behoren. ..... Het zou de Universiteit en ziekenhuis een eer en genoegen zijn U als spermadonor te mogen inschrijven. De edele taak van de spermabank bestaat er
 Annoter cette citation 

Document 14, 4.626 mots, 34.838 octets, 8 citations :
"De politieke situatie in Azerbajdzjan,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
De politieke situatie in Azerbajdzjan
http://weijers.net/articles/azerbaijan.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 3, "behoorden", citations: 1

de economische situatie en andere misstanden. Azerbajdzjan had altijd al een handelsoverschot met de rest van de Sovjet-Unie, maar de inkomens in de republiek
behoorden tot de laagste van de Unie. Een andere aanleiding voor openlijke ontevredenheid was de situatie in Nagorno-Karabach. Het conflict in Nagorno-Karabach begon in
 Annoter cette citation 

Document 15, 345 mots, 3.320 octets, 6 citations :
"Moviesite The Truth - Face/Off,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Moviesite The Truth - Face/Off
http://thetruth.n1l.net/movies/titels/faceoff.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

gefilmd, etc. Dus ga je voor een actiefilm met intelligentie dan zit je goed! *** Martin Kooistra - 15-Dec-99 *** Cijfer : 9.0 Opinie : Face/Off
behoort tot de (helaas) uiterst beperkte groep actiefilms, waarin goed geacteerd wordt. Het verhaal is natuurlijk zo ongeloofwaardig als de pest, maar door de voortreffelijke dubbelrollen
 Annoter cette citation 

Document 16, 6.372 mots, 55.059 octets, 3 citations :
"medische terminologie,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
medische terminologie
http://web.inter.nl.net/hcc/F.Strijthagen/inhoud.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

wel werkzaam kunnen blijven. Vanwege de ernstige bijwerkingen -hartpatiënten hebben een vergrote kans op overlijden maar ook mensen met zuikerziekten, epilepsie, glaucoom en met plasziekten
behoren tot een risicogroep- worden MAO-remmers in Nederland nauwelijks nog voorgeschreven. Het eten van haring, ananas,bananen, diverse soorten kaas, rode wijn, en tuinbonen moet
 Annoter cette citation 

Document 17, 1.233 mots, 9.187 octets, 3 citations :
"Info van30 januari 2000,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Info van30 januari 2000
http://www.maranatha.nl/ned/info/300100.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

zoeken. In ieder huwelijk kunnen problemen voorkomen. Sterker nog, ieder huwelijk wordt geconfronteerd met strijd, in het ene misschien minder dan in het andere. Wij
behoren echter te weten dat God de echtscheiding haat en dat er alles aan gedaan moet worden om dit te voorkomen. De Bijbel geeft namelijk slechts
 Annoter cette citation 

Document 18, 432 mots, 3.211 octets, 6 citations :
< Document sans titre >

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
< Document sans titre >
http://www.global-action-plan.nl/documenten/brandstofverbruik.txt
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

de besparingen bij de andere onderdelen van het EcoTeam Programma, maar een vergelijking in CO2- reductie laat zien dat zuiniger rijden tot de grootste bespaarders
behoort. Als het effect van zuiniger èn minder kilometers rijden wordt samengenomen dan is het programmaonderdeel ?Vervoer? een absolute top-CO2-bespaarder. Het onderzoek heeft ons
 Annoter cette citation 

Document 19, 74 mots, 1.350 octets, 3 citations :
"Digitale Brandweer Nederland,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Digitale Brandweer Nederland
http://www.dibraned.nl/korpsdata/loppers.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

Nederland Brandweer Loppersum Brandweer Loppersum Raadhuisstraat 1 Loppersum Tel: 0596-691199 Fax: 0596-691199 Dit zijn de voertuigen in het verzorgingsgebied Loppersum De volgende posten
behoren tot dit verzorgingsgebied: Loppersum, 't Zandt en Middelstun 625 - TS / HD/LD 633 - TS / HD/LD 646 - TS / HD/LD Geschiedenis van de Brandweer Loppersum
 Annoter cette citation 

Document 20, 226 mots, 3.667 octets, 3 citations :
"webhosting, promotie - Detachering Webpublish Webpromotie - ontwikkeling, flash,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
webhosting, promotie - Detachering Webpublish Webpromotie - ontwikkeling, flash
http://www.iq3.nl/webhosting/webhosting.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

te ontwikkelen. webhosting netwerken optimalisatie website optimalisatie netwerk IQ3 Informatisering detacheert automatiseringspersoneel. Tevens bouwen en optimaliseren wij websites. Zowel grafische vormgeving als database-driven site
behoren tot onze expertise.
 Annoter cette citation 

Document 21, 225 mots, 2.934 octets, 3 citations :
" T R E S P A &#174 International,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
T R E S P A &#174 International
http://www.trespa.nl/nl/persinfo/toplabpl.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

en zelfs in vormdelen. Dat is met name belangrijk voor die markten waar vormdelen - platen met een opstaande rand - tot de standaarduitrusting van een laboratorium
behoren. persberichten overzicht
 Annoter cette citation 

Document 22, 1.939 mots, 21.515 octets, 10 citations :
"Toeristisch nieuws van de VVV Achterhoek kamperen tuinen,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Toeristisch nieuws van de VVV Achterhoek kamperen tuinen
http://www.tourjour.nl/PERSBERICHTEN/99_PERSBERICHTEN/ACHTERHOEK/990115_achterhoek.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 1, "behoorde", citations: 1

4 te Hengelo (Gld). BEZICHTIGING TUINEN BIJ HEEM- & SIERTUIN ALDENHAEVE De geschiedenis van de buitenplaats ?Aldenhaeve' gaat terug tot de 16e eeuw, toen het nog
behoorde tot de uitgestrekte domeinen van het voormalige klooster Bethlehem, dat in de Geuzentijd door brand werd verwoest. Het huidige huis met de oude gebouwen en
 Annoter cette citation 

Document 23, 514 mots, 17.036 octets, 6 citations :
" Nibra scriptieprijs voor Robin Paalvast,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Nibra scriptieprijs voor Robin Paalvast
http://www.newsbank.net/inp/1997/11/1112U020.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

toekomst inmiddels achterhaald en wel\haast ouderwets zijn. Diensten hoeven niet meer vanwege de IT-ontwikkelingen bij elkaar te zitten: "De meldkamer van de toekomst
behoort tot het verleden". Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Gegevens in dit bericht kunnen verouderd zijn. Overname is toegestaan onder voorwaarden . Eventueel in
 Annoter cette citation 

Document 24, 326 mots, 6.043 octets, 6 citations :
"AgriHolland Nieuws: Wessanen lonkt naar Friesland Coberco Dairy,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
AgriHolland Nieuws: Wessanen lonkt naar Friesland Coberco Dairy
http://www.agriholland.nl/nieuws/1998/50/10308.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

Twee Provinciën en Zuid-Oost-Hoek. Het concern heeft een omzet van ruim f 9 miljard en boekte een nettowinst van f 90 miljoen. Het
behoort tot de top-vijf van Europa. Het concern kon vorig jaar nog veel zuivel in Rusland afzetten en heeft ook grote belangen in Azië. Een
 Annoter cette citation 

Document 25, 1.040 mots, 11.088 octets, 3 citations :
"Bouwvergunning,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Bouwvergunning
http://www.eemnes.nl/gemeente/bverg.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

of zijtuin van de woning gelden dezelfde eisen met dien verstande, dat de overkapping 3 wanden mag hebben, waarvan er maximaal 2 tot de constructie
behoren. Niet-ingrijpende veranderingen aan een bouwwerk. Dit mogen beslist geen veranderingen aan de draagconstructie zijn. Een uitbreiding van het bebouwde oppervlak is evenmin toegestaan. Ook
 Annoter cette citation 

Document 26, 3.427 mots, 42.796 octets, 11 citations :
"nieuws0007a, orthomoleculair, orthomolekular, voedingssupplementen, vitamines, schuitemaker, orthomoleculaire, mineralen, ortho, fit met voeding, geneeskunde, voedingsleer, sprietsma, kraaijenhof, hoffer, linus pauling, vitamine c, multi, voeding, gezondheidsnieuws,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
nieuws0007a, orthomoleculair, orthomolekular, voedingssupplementen, vitamines, schuitemaker, orthomoleculaire, mineralen, ortho, fit met voeding, geneeskunde, voedingsleer, sprietsma, kraaijenhof, hoffer, linus pauling, vitamine c, multi, voeding, gezondheidsnieuws
http://www.plantina.com/nieuws0007a.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 3, "behoorden", citations: 1

hij niet meer te meten was. In een andere groep van 37 patiënten daalde bij de helft de PSA-spiegel met 50%. Tot de bijwerkingen
behoorden bloedklontering, beenkrampen, constipatie, vermoeidheid en diarree. Small vermoedt dat PC-SPES als een oestrogeenachtige stof werkt omdat het de aanmaak van testosteron onderdrukt. Momenteel zijn
 Annoter cette citation 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

gebruik ervan. Een groep van artsen, trainers en atleten geeft aan dat een verhoogde bloeddruk, een leververgroting of een verstoorde nierfunctie tot de risico's
behoren. Uit een Amerikaans onderzoek bleek verder dat bijna 44% van de bovenbouwscholieren en bijna 6% van alle studenten in hun tienerjaren creatine gebruikt had. In
 Annoter cette citation 

Document 27, 967 mots, 53.338 octets, 3 citations :
"newwws.net - www.gezondheidsplein.nl: medische informatie online - 199.75.226.93,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
newwws.net - www.gezondheidsplein.nl: medische informatie online - 199.75.226.93
http://www.newwws.net/nl/newwws-34523.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

zijn de de meeste ?gezondheid-sites? voornamelijk gevuld zijn met informatie over ongezonde zaken als ziekte, pijn en (teveel) voedsel. En net als kranten-online
behoren de gezondheid-sites tot de meest bezochte publicaties op het Internet. De dagelijkse kommer en kwel, pijn en ellende die te gering is voor een
 Annoter cette citation 

Document 28, 235 mots, 3.494 octets, 6 citations :
"Welkom - Bos Shower and Loo Copyright © 1999,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Welkom - Bos Shower and Loo Copyright © 1999
http://www.bos-shower.nl/welkom/index.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

elk model zijn er diverse variatiemogelijkheden. We noemden al de bredere deuren. Verdere is er keuze tussen een hangend en staand toilet. Zelfs een raamkozijn
behoort tot de mogelijkheden. De basistypen kunt u bekijken in de showroom van ons bedrijf (zie Routebeschrijving ). Wanneer wij op de hoogte zijn van uw komst
 Annoter cette citation 

Document 29, 8.209 mots, 79.583 octets, 3 citations :
"Themamiddag Made in Holland - invalshoeken 'zakelijk belang' en 'bewoners',"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Themamiddag Made in Holland - invalshoeken 'zakelijk belang' en 'bewoners'
http://www.rlg.nl/adviezen/versl_mih4.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

En bij die attractieve bezienswaardigheden horen - de inleiders van straks zeiden het al - ook de verhalen uit het verleden. De verhalen uit het verleden die
behoren bij fiets- en wandelroutes, beschrijvingen van de omgeving, museale attracties of aantrekkelijke oude gebouwen. En dan zeg je: wat stellen wij dan vanuit toeristisch recreatieve
 Annoter cette citation 

Document 30, 117 mots, 2.388 octets, 6 citations :
"Welkom Bij De Lange & Reek,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Welkom Bij De Lange & Reek
http://www.delangeenreek.nl/waterbedden.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

bijna iedereen een weldaad. Wist u dat u zich op een waterbed circa 4x in plaats van 32x per nacht omdraait? Ook het overdadig transpireren
behoort nu tot het verleden omdat men de hoeveelheid water in een waterbed niet in één nacht kan opwarmen met het lichaam. Bij een normaal matras
 Annoter cette citation 

Document 31, 3.458 mots, 24.459 octets, 8 citations :
"Taveres: WVTTK Jaargang 19, Nummer 2: Feest,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Taveres: WVTTK Jaargang 19, Nummer 2: Feest
http://www.stud.tue.nl/%7Etaveres/Wvttk/19-2.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 3, "behoorden", citations: 1

waren. Op het moment dat wij de eerste stappen binnen laserquest wilden zetten, kwamen ze er aan. Maar niet van de kant waar ze vandaan
behoorden te komen. Ze bleken namelijk al binnen te zitten en vroegen zich af waar wij bleven. Ze ontkenden het wel, maar wij vermoedden toen dat
 Annoter cette citation 

Document 32, 2.296 mots, 16.767 octets, 12 citations :
"Basketball Spelregels: Regel 7,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Basketball Spelregels: Regel 7
http://www.basketball.nl/rayon/west/regels/spelregels/regel7.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 2

overtreding 41.3 Commentaar : De aanvalshelft van een ploeg bestaat uit de basket van de tegenstander, dat gedeelte van het bord wat tot het speelveld
behoort en dat deel van het speelveld wat gelegen is tussen de eindlijn achter de basket van de tegenpartij, de zijlijnen en de daar dichtst bij
 Annoter cette citation 
Het andere deel van het speelveld, inclusief de middenlijn en de basket van die ploeg, inclusief dat gedeelte van het bord wat tot het speelveld
behoort, is de verdedigingshelft van die ploeg. Art. 42 Terugkeer van de bal naar de verdedigingshelft. 42.1 Een speler van een ploeg die een levende
 Annoter cette citation 

Document 33, 531 mots, 13.637 octets, 3 citations :
"IWH,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
IWH
http://www.iwh-tgh.nl/masker01.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

een perfecte aansluiting op elke gelaatsvorm. Comfortabel: Door het Klima-ventiel worden temperatuur, vochtigheidsgraad en CO-2 gehalte onder het masker aanzienlijk verlaagd. Beslagen brillenglazen
behoren tot het verleden. Buitengewoon doelmatig: Onderhoudsvrije maskers Markant: De beproefde tweeschalentechniek en het praktische Klima-ventiel kenmerken alle FFP-maskers van Moldex Serie 4000: Wij
 Annoter cette citation 

Document 34, 1.802 mots, 11.681 octets, 6 citations :
"Citaten van Kuitert,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Citaten van Kuitert
http://www.gironet.nl/home/hardema4/citkuite.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

voor wie of wat aan je is toevertrouwd, op menszijn als het uitoefenen van een praktijk van menselijkheid, van humaniteit. Maagdelijke geboorte Een maagdelijke geboorte
behoort kennelijk tot rondzwervend religieus vertelmateriaal, ze duikt in andere religies net zo goed op als in het christendom. Dat moet toch iets zeggen over onze
 Annoter cette citation 

Document 35, 274 mots, 11.544 octets, 6 citations :
"Wie is Martine Kempf ?,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Wie is Martine Kempf ?
http://www.katalavox.com/martinedu.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

Wie is Martine Kempf ? Martine Kempf werd in de Elzas geboren, in Straatsburg. Napoleon zei ooit : « De overwinning
behoort aan hen die volharden », en blijkbaar was Martine het op tweejarige leeftijd al met de keizer eens. Martine volgt het grootste deel van haar opleiding
 Annoter cette citation 

Document 36, 385 mots, 8.337 octets, 3 citations :
"Werkplaats Archief 16-08-'99,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Werkplaats Archief 16-08-'99
http://www.intermediair.nl/Werkplaats/archief/550.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

de rechterlijke macht nogal karig bedeeld. Dit betekent dat er voldoende middelen komen van het ministerie van Justitie, zodat de rechterlijke macht haar werk naar
behoren kan verrichten.' Volgens hem hoeft een snellere afhandeling van zaken niet ten koste te gaan van de zorgvuldigheid in de rechtspraak. (Hilversum, ANP) Werkplaats overzicht
 Annoter cette citation 

Document 37, 640 mots, 7.534 octets, 3 citations :
"Tropische cyclonen,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Tropische cyclonen
http://www.knmi.nl/voorl/nader/tropischecyclonen.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

weer nader verklaard Tropische cyclonen ( links ) Tropische cyclonen, afhankelijk van het gebied waar ze ontstaan ook wel hurricanes (Caribisch gebied) of tyfonen (Stille Oceaan) genoemd,
behoren tot het gevaarlijkste weer. In Nederland komen zulke stormen met windsnelheden tot 300 kilometer per uur, niet voor. Wel kunnen de restanten Europa bereiken, maar
 Annoter cette citation 

Document 38, 1.404 mots, 12.267 octets, 8 citations :
"Het Hof in Dordrecht,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Het Hof in Dordrecht
http://www.dordt.nl/stad/gebouwen/hof/hof.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 3, "behoorden", citations: 1

waar nu de Statenzaal ligt, bevonden zich de eetzalen en de slaapzaal. Een grote keuken, kelders, een brouwhuis (in de Middeleeuwen dronk men meestal bier)
behoorden ook tot het klooster. De prior, die de leiding over de monniken had, bewoonde een apart huis. De Hofpoort naar de Voorstraat, kort na 1800
 Annoter cette citation 

Document 39, 2.693 mots, 22.060 octets, 3 citations :
"KERKNET INHOUD,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
KERKNET INHOUD
http://www.kerknet.smra.nl/communicatie/kb/20000414.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

landen in het zuiden van de wereld moet volgens de Raad op de eerste plaats staan bij de overheid. Lastenverlichting voor individuele burgers, tenzij zij
behoren tot groepen die in een situatie van structurele achterstand leven, heeft in deze discussie een minder hoge prioriteit. Het verontrust de Raad dat in de
 Annoter cette citation 

Document 40, 416 mots, 10.101 octets, 6 citations :
"Thermische Isolatie 4,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Thermische Isolatie 4
http://www.deglashandel.nl/therm4.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

kan worden gerealiseerd met Polyglass (A), maar wel met Polyglass Plus. Zelfs een ontwerp met nog ca. 10 m2 meer glas in de NO-gevel,
behoort dan tot de mogelijkheden (D). vorige - volgende
 Annoter cette citation 

Document 41, 915 mots, 6.699 octets, 16 citations :
"Milhaud; Symfonieën 1 en 2 en Suite Provençale op CD,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Milhaud; Symfonieën 1 en 2 en Suite Provençale op CD
http://www.nopapers.nl/km/muz2/1/muze0130.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 1, "behoorde", citations: 1

blijft een niet geringe prestatie. Milhauds muziek is onmiskenbaar Frans met een veelkleurige doorzichtigheid en ruime aandacht voor de blazers, met name de fluit. Hij
behoorde enige tijd tot het spraakmakende groepje van componisten Les Six met als geestelijke vaders Cocteau en Satie. Toch zijn er ook veel andere invloeden in
 Annoter cette citation 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

toneelmuziek. De Suite Provençale bestaat uit acht oorspronkelijk voor bij het toneelstuk Bertran de Born gecomponeerde stukjes. Met een oeuvre van maar liefst 441 opusnummers
behoort Darius Milhaud tot de meest productieve componisten aller tijden. Hij begon vroeg en werd behoorlijk oud (1892-1974), maar het blijft een niet geringe prestatie.
 Annoter cette citation 

Document 42, 555 mots, 6.228 octets, 6 citations :
"MHC diverse commissies,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
MHC diverse commissies
http://home.worldonline.nl/%7Epanken/mhc_comm.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

en de trainingen. De sportcommisie onderhoud de contacten met de KNHB (via wedstrijdsecretariaat) en het districtsbestuur. De begeleiding van de coaches , trainers en het sportbeleid
behoort tot de vaste (dagelijkse) taak van de sportcommissie. De arbitragecommissie is onderdeel van de sportcommissie en zorgt voor indeling van de scheidsrechters, bij elke wedstrijd
 Annoter cette citation 

Document 43, 968 mots, 10.543 octets, 6 citations :
"Internet onderwijsinhoudelijk,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Internet onderwijsinhoudelijk
http://www.gco.nl/frinet/projoih.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

bereikbaarheid van de informatie waarover hij/zij kan beschikken (tweedeling). Voorbereiding van leerlingen op deelname aan een maatschappij, waarin informatie-technologieën een belangrijke rol spelen,
behoort daarom tot de taken van het onderwijs (Print). Daarbij is niet alleen sprake van het leren hanteren van technieken, maar ook van het vormen van
 Annoter cette citation 

Document 44, 3.713 mots, 51.936 octets, 6 citations :
"koks\stad,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
koks\stad
http://www.antwerpen.be/p/goesting/stad.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

op de pleinen laat te wensen over. Waarom geen kleine pleintjes met wat bankjes en een fonteintje en zithoekje. Het overgrote deel van de bevolking
behoort tot de ouderen van dagen met veel vrije tijd. Ze zijn soms slecht te been en hebben nog geen proper bank om te rusten. Bekijk
 Annoter cette citation 

Document 45, 153 mots, 5.622 octets, 6 citations :
"Netto.net - Uw bedrijf op het Internet,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Netto.net - Uw bedrijf op het Internet
http://www.netto.net/nl/video.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

u een 9-tal fragmenten, die u een indruk zullen geven van de intuïtieve wijze waarop alles aangeleerd wordt. De zakelijke cursus, diebij netto.net
behoort, gaat verder op de commerciële mogelijkheden in. U hebt voor het afspelen van onderstaande fragmenten een RealPlayer(tm) plugin nodig. Wanneer u deze (nog) niet
 Annoter cette citation 

Document 46, 643 mots, 17.831 octets, 3 citations :
"BODEMONDERZOEK, WATERBEHEER, GIS, electrical resestivity,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
BODEMONDERZOEK, WATERBEHEER, GIS, electrical resestivity
http://www.xs4all.nl/%7Ehydreco/
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

ook op detacherings basis. Waterbeheer en Waterbeheersing Hydreco heeft uitgebreide kennis van waterbeheersing in het landelijk gebied alsook van waterbeheer in natuurgebieden. Tot onze taken
behoren onder andere het plaatsen van grondwaterstandbuizen en pleistoceenfilters tot complete hydrologische en geohydrologische modelberekeningen. Zo hebben wij een compleet monitoringsprogramma voor enkele uiterwaarden langs de
 Annoter cette citation 

Document 47, 452 mots, 5.188 octets, 3 citations :
"De afdeling P.R.,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
De afdeling P.R.
http://www.bl.hva.nl/projectn/faninc/laag2/2pr.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

het druk hebben met het project Parijs, een project waarbij een nieuwe vestiging in Parijs gestart wordt. Dagelijkse werkzaamheden Tot de regelmatig terugkerende grote klussen
behoren vooral het verzorgen van de folders en brochures: Tijdens de perioden dat de brochures voor klanten voor stuksgoed verzorgd moeten worden, maakt ze lange dagen.
 Annoter cette citation 

Document 48, 1.111 mots, 13.771 octets, 3 citations :
"Irak BH 06/2000,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Irak BH 06/2000
http://www.obcebdbh.fgov.be/nl/Publications/bh0006/irak.html
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

toelaat. Dit programma is sedert 1997 operationeel en maakt het Irak mogelijk jaarlijks voor 10 miljard USD goederen te importeren die tot de volgende activiteitssectoren
behoren: levensmiddelen, geneesmiddelen, bouw, elektriciteit, waterbehandeling, onderwijs en olie-industrie. De uitvoer van genoemde producten blijft afhankelijk van het verkrijgen van een vergunning van het ministerie
 Annoter cette citation 

Document 49, 277 mots, 4.915 octets, 6 citations :
"Film.Net - Tea with Mussolini,"

 << Retour au début      < Précédant       Suivant > 
Film.Net - Tea with Mussolini
http://www.seniorweb.nl/filmnet/festival/adamdec/tea.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 5, "behoort", citations: 1

in een artistieke kolonie van Engelse dames dat met strakke hand wordt geleid door de strenge, wat stuurse Lady Hester (Maggie Smith). Tot de groep
behoort ook Mary Wallace (Joan Plowright) die toezicht houdt op Luca, een Italiaanse jongen, die door zijn vader verstoten is. De groep wordt geflankeerd door een
 Annoter cette citation 

Document 50, 1.078 mots, 7.264 octets, 3 citations :
"Titanic,"

 << Retour au début      < Précédant     
Titanic
http://members.tripod.lycos.nl/return/titanic.htm
 Original 

 Annoter ce document 

Terme de recherche 8, "behoren", citations: 1

de betreffende ruimte in de Titanic. Al spelend en zwervend kom je soms heel saillante dingen te weten, die niet tot ieders parate kennis zullen
behoren. Zo had de Titanic twee zusterschepen. De eerste was de Olympic die eerder dan de Titanic in de vaart kwam en tot in de jaren
 Annoter cette citation